Frågeledare


är det första gången du använder Tyckometer kan du köra demo
först, så lär du dig snabbt hur du ska använda systemet.

Vill du registrera din skola eller organisation går du in på länken
[Registrera frågeledare] och väljer din kommun

Om du inte vet om din skola eller organisation är registrerad hos
oss, går du in på länken [Registrera frågeledare].

Vill du förbereda eller köra en frågeomgång loggar du in via länken
[Logga in frågeledare]

   

[ Registrera frågeledare ]


 

[ Logga in frågeledare ]